Нашите съвети

ЦЕНИ

МНОГОСЛОЙНО ДЪБОВО ДЮШЕМЕ

КАЧЕСТВО Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм)
100/120 140/160 180/200 220 240
Extra 16 (4) 110.40лв. 120,00лв. 126,00лв. 130,80лв. 138,00лв.
Extra 20 (5) 115.20лв.  126,00лв. 130.80лв. 138,00лв. 142.80лв.
Extra 21 (6)  118,80лв. 129,60лв. 135,60лв. 142,80лв.   150,00лв.
Rustic 16 (4) 87,60лв. 90,00лв. 93,60лв.   98,40лв.  104.40лв.
Rustic 20 (5) 94,80лв. 97,20лв.  100,80лв. 105,60лв. 111,60лв.
Rustic 21 (6) 99,60лв. 102,00лв. 105,60лв. 110,40лв. 116.40лв.

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС!ДЪЛЖИНА НА ДЮШЕМЕТО В мм.

-700-1000,1200,1500,1800,2000,2200,2450мм

МНОГОСЛОЙНО СТРУКТУРИРАНО ФАБРИЧНО ОМАСЛЕНО ДЮШЕМЕ

1500/180/15мм 146лв/м2

ЦЕНИТЕ СА С ДДС!ЦВЕТОВЕ:АЛЯСКА,БАЙКАЛ,САВАНА,СИНАЙ,РОДОПИ,ЕТНА

КЛАСИЧЕСКИ ПАРКЕТ  ДЪБ

РАЗМЕР мм Prime I Natural II Rustic III Extra Rustic IV
20/40/200/250 90.15лв/м2 73.70лв/м2 66.00лв/м2 59.80лв/м2
20/40/300/350 90.15лв/м2 73.70лв/м2 66.00лв/м2 59.80лв/м2
20/50/200/250 90.15лв/м2 73.70лв/м2 66.00лв/м2 59.80лв/м2
20/50/300 93.20лв/м2 77.00лв/м2 69.30лв/м2 64.40лв/м2
20/60/230 93.20лв/м2 77.00лв/м2 69.30лв/м2 64.40лв/м2
20/50/350 96.20лв/м2 80.30лв/м2 72.60лв/м2 67.30лв/м2
20/60/280 96.20лв/м2 80.30лв/м2 72.60лв/м2 67.30лв/м2
20/70/230 96.20лв/м2 80.30лв/м2 72.60лв/м2 67.30лв/м2
20/60/350 100.80лв/м2 83.60лв/м2 75.90лв/м2 70.15лв/м2
20/70/280 100.80лв/м2 83.60лв/м2 75.90лв/м2 70.15лв/м2
20/70/350 105.25лв/м2 86.90лвм2 82.80лв/м2 73.60лв/м2

Размер мм Prime I Natural II Rustik III Extra rustic IV
20/70/400-1200 116.90лв/м2 93.00лв/м2 86.70лв/м2 82.25лв/м2
20/80/300-1500 123.90лв/м2 99.30лв/м2 94.30лв/м2 84.30лв/м2
20/90/300-1500 131.10лв/м2 105.50лв/м2 101.80лв/м2 86.00лв/м2
20/100/300-1500 141.50лв/м2 110.80лв/м2 106.30лв/м2 87.55лв/м2
20/110/300-1500 148.50лв/м2 118.65лв/м2 111.60лв/м2 89.60лв/м2
20/120/400-1800 151.00лв/м2 120.10лв/м2 118.10лв/м2 91.60лв/м2
20/130/400-1800 160.80лв/м2 126.55лв/м2 123.00лв/м2 93.50лв/м2
20/140/300-1900 164.80лв/м2 130.30лв/м2 125.95лв/м2 96.60лв/м2
20/150/300-1900 168.10лв/м2 136.90лв/м2 131.70лв/м2 99.65лв/м2

   ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ДДС!