Нашите съвети

ЦЕНИ

МНОГОСЛОЙНО ДЪБОВО ДЮШЕМЕ

КАЧЕСТВО Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм)
100/120 140/160 180/200 220 240
Extra 16 (4) 123.00лв. 132,00лв. 138,00лв. 142.00лв. 150,00лв.
Rustic 16 (4) 101.00лв. 104,00лв. 107.00лв.   111.00лв.  117.00лв.

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС!ДЪЛЖИНА НА ДЮШЕМЕТО В мм.

-700-1000,1200,1500,1800,2000,2200,2450мм

МНОГОСЛОЙНО СТРУКТУРИРАНО ФАБРИЧНО ОМАСЛЕНО ДЮШЕМЕ

1500/180/15мм 146лв/м2

ЦЕНИТЕ СА С ДДС!ЦВЕТОВЕ:АЛЯСКА,БАЙКАЛ,САВАНА,СИНАЙ,РОДОПИ,ЕТНА

КЛАСИЧЕСКИ ПАРКЕТ  ДЪБ

РАЗМЕР мм Prime I Natural II Rustic III Extra Rustic IV
20/40/200/250 90.15лв/м2 73.70лв/м2 66.00лв/м2 59.80лв/м2
20/40/300/350 90.15лв/м2 73.70лв/м2 66.00лв/м2 59.80лв/м2
20/50/200/250 90.15лв/м2 73.70лв/м2 66.00лв/м2 59.80лв/м2
20/50/300 93.20лв/м2 77.00лв/м2 69.30лв/м2 64.40лв/м2
20/60/230 93.20лв/м2 77.00лв/м2 69.30лв/м2 64.40лв/м2
20/50/350 96.20лв/м2 80.30лв/м2 72.60лв/м2 67.30лв/м2
20/60/280 96.20лв/м2 80.30лв/м2 72.60лв/м2 67.30лв/м2
20/70/230 96.20лв/м2 80.30лв/м2 72.60лв/м2 67.30лв/м2
20/60/350 100.80лв/м2 83.60лв/м2 75.90лв/м2 70.15лв/м2
20/70/280 100.80лв/м2 83.60лв/м2 75.90лв/м2 70.15лв/м2
20/70/350 105.25лв/м2 86.90лвм2 82.80лв/м2 73.60лв/м2

Размер мм Prime I Natural II Rustik III Extra rustic IV
20/70/400-1200 116.90лв/м2 93.00лв/м2 86.70лв/м2 82.25лв/м2
20/80/300-1500 123.90лв/м2 99.30лв/м2 94.30лв/м2 84.30лв/м2
20/90/300-1500 131.10лв/м2 105.50лв/м2 101.80лв/м2 86.00лв/м2
20/100/300-1500 141.50лв/м2 110.80лв/м2 106.30лв/м2 87.55лв/м2
20/110/300-1500 148.50лв/м2 118.65лв/м2 111.60лв/м2 89.60лв/м2
20/120/400-1800 151.00лв/м2 120.10лв/м2 118.10лв/м2 91.60лв/м2
20/130/400-1800 160.80лв/м2 126.55лв/м2 123.00лв/м2 93.50лв/м2
20/140/300-1900 164.80лв/м2 130.30лв/м2 125.95лв/м2 96.60лв/м2
20/150/300-1900 168.10лв/м2 136.90лв/м2 131.70лв/м2 99.65лв/м2

   ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ДДС!