Нашите съвети

ЦЕНИ

МНОГОСЛОЙНО ДЪБОВО ДЮШЕМЕ

КАЧЕСТВО Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм)
100/120 140/160 180/200 220 240
Extra 16 (4) 110.40лв. 120,00лв. 126,00лв. 130,80лв. 138,00лв.
Extra 20 (5) 115.20лв.  126,00лв. 130.80лв. 138,00лв. 142.80лв.
Extra 21 (6)  118,80лв. 129,60лв. 135,60лв. 142,80лв.   150,00лв.
Rustic 16 (4) 87,60лв. 90,00лв. 93,60лв.   98,40лв.  104.40лв.
Rustic 20 (5) 94,80лв. 97,20лв.  100,80лв. 105,60лв. 111,60лв.
Rustic 21 (6) 99,60лв. 102,00лв. 105,60лв. 110,40лв. 116.40лв.

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС!ДЪЛЖИНА НА ДЮШЕМЕТО В мм.

-700-1000,1200,1500,1800,2000,2200,2450мм

МНОГОСЛОЙНО СТРУКТУРИРАНО ФАБРИЧНО ОМАСЛЕНО ДЮШЕМЕ

1500/180/15мм 115лв/м2

ЦЕНИТЕ СА С ДДС!ЦВЕТОВЕ:АЛЯСКА,БАЙКАЛ,САВАНА,СИНАЙ,РОДОПИ,ЕТНА

КЛАСИЧЕСКИ ПАРКЕТ  ДЪБ

РАЗМЕР мм Prime I Natural II Rustic III Extra Rustic IV
20/40/200/250 81.95лв/м2 70.00лв/м2 64.80лв/м2 56.50лв/м2
20/40/300/350 81.95лв/м2 70.00лв/м2 64.80лв/м2 56.50лв/м2
20/50/200/250 81.95лв/м2 70.00лв/м2 64.80лв/м2 56.50лв/м2
20/50/300 84.70лв/м2 74.25лв/м2 67.70лв/м2 59.75лв/м2
20/60/230 84.70лв/м2 74.25лв/м2 67.70лв/м2 59.75лв/м2
20/50/350 87.45лв/м2 78.80лв/м2 70.60лв/м2 62.85лв/м2
20/60/280 87.45лв/м2 78.80лв/м2 70.60лв/м2 62.85лв/м2
20/70/230 87.45лв/м2 78.80лв/м2 70.60лв/м2 62.85лв/м2
20/60/350 91.60лв/м2 79.90лв/м2 74.90лв/м2 67.60лв/м2
20/70/280 91.60лв/м2 79.90лв/м2 74.90лв/м2 67.60лв/м2
20/70/350 95.65лв/м2 84.15лвм2 79.30лв/м2 72.40лв/м2

Размер мм Prime I Natural II Rustik III Extra rustic IV
20/70/400-1200 111.90лв/м2 88.00лв/м2 81.70лв/м2 77.25лв/м2
20/80/300-1500 118.90лв/м2 94.30лв/м2 89.40лв/м2 79.30лв/м2
20/90/300-1500 126.10лв/м2 100.50лв/м2 96.80лв/м2 81.00лв/м2
20/100/300-1500 136.45лв/м2 105.82лв/м2 101.30лв/м2 82.55лв/м2
20/110/300-1500 144.50лв/м2 113.60лв/м2 105.80лв/м2 84.60лв/м2
20/120/400-1800 146.00лв/м2 115.10лв/м2 113.10лв/м2 86.60лв/м2
20/130/400-1800 155.80лв/м2 121.60лв/м2 117.90лв/м2 88.50лв/м2
20/140/300-1900 160.00лв/м2 125.30лв/м2 120.95лв/м2 91.60лв/м2
20/150/300-1900 163.00лв/м2 131.90лв/м2 126.70лв/м2 94.65лв/м2

   ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ДДС!