Нашите съвети

Устойчив ли е ламинираният паркет на вода?

Ламинираният паркет е устойчив на разливане, но водата може да проникне между сглобките на отделните дъски. Ако се остави за дълъг период от време така, дъските ламинат могат да набъбнат и да се деформират, особено с промяната на сезоните и вариации в температурата и влажността. Препоръчително е да се почистват всички разливи и течове незабавно, за да се предотвратят този вид щети.