Нашите съвети

Спортна зала в СОУ „Христо Ботев“, гр. КАРНОБАТ

Започваме новата година повече от сериозно – реконструкция на спортна зала в СОУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат.

« 1 на 7 »