Нашите съвети

Монтаж на спортен под

Монтаж на 1384 кв.м. спортен под, със срок за изпълнение 8 дни, в новопостроената спортна зала в гр. Вършец.