Нашите съвети

ЦЕНИ

МНОГОСЛОЙНО ДЪБОВО ДЮШЕМЕ

КАЧЕСТВО Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм)
100/120 140/160 180/200 220 240
Extra 16 (4) 110.40лв. 120,00лв. 126,00лв. 130,80лв. 138,00лв.
Extra 20 (5) 115.20лв.  126,00лв. 130.80лв. 138,00лв. 142.80лв.
Extra 21 (6)  118,80лв. 129,60лв. 135,60лв. 142,80лв.   150,00лв.
Rustic 16 (4) 87,60лв. 90,00лв. 93,60лв.   98,40лв.  104.40лв.
Rustic 20 (5) 94,80лв. 97,20лв.  100,80лв. 105,60лв. 111,60лв.
Rustic 21 (6) 99,60лв. 102,00лв. 105,60лв. 110,40лв. 116.40лв.

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС!ДЪЛЖИНА НА ДЮШЕМЕТО В мм.

-700-1000,1200,1500,1800,2000,2200,2450мм

МНОГОСЛОЙНО СТРУКТУРИРАНО ФАБРИЧНО ОМАСЛЕНО ДЮШЕМЕ

1500/180/15мм 115лв/м2

ЦЕНИТЕ СА С ДДС!ЦВЕТОВЕ:АЛЯСКА,БАЙКАЛ,САВАНА,СИНАЙ,РОДОПИ,ЕТНА

КЛАСИЧЕСКИ ПАРКЕТ  ДЪБ

РАЗМЕР мм Prime I Natural II Rustic III Extra Rustic IV
20/40/200/250 73.15лв/м2 61.40лв/м2 55.85лв/м2 47.90лв/м2
20/40/300/350 73.15лв/м2 61.40лв/м2 55.85лв/м2 47.90лв/м2
20/50/200/250 73.15лв/м2 61.40лв/м2 55.85лв/м2 47.90лв/м2
20/50/300 75.60лв/м2 65.15лв/м2 58.30лв/м2 50.60лв/м2
20/60/230 75.60лв/м2 65.15лв/м2 58.30лв/м2 50.60лв/м2
20/50/350 78.05лв/м2 66.40лв/м2 60.85лв/м2 53.25лв/м2
20/60/280 78.05лв/м2 66.40лв/м2 60.85лв/м2 53.25лв/м2
20/70/230 78.05лв/м2 66.40лв/м2 60.85лв/м2 53.25лв/м2
20/60/350 84.30лв/м2 70.00лв/м2 64.60лв/м2 57.30лв/м2
20/70/280 84.30лв/м2 70.00лв/м2 64.60лв/м2 57.30лв/м2
20/70/350 85.40лв/м2 73.80лвм2 68.40лв/м2 61.30лв/м2

Размер мм Prime I Natural II Rustik III Extra rustic IV
20/70/400-1200 95.35лв/м2 75.11лв/м2 70.40лв/м2 65.45лв/м2
20/80/300-1500 101.35лв/м2 80.40лв/м2 77.00лв/м2 67.20лв/м2
20/90/300-1500 107.40лв/м2 85.70лв/м2 83.45лв/м2 68.60лв/м2
20/100/300-1500 116.30лв/м2 90.25лв/м2 87.40лв/м2 69.90лв/м2
20/110/300-1500 123.11лв/м2 96.90лв/м2 91.85лв/м2 71.65лв/м2
20/120/400-1800 124.40лв/м2 98.20лв/м2 97.50лв/м2 73.40лв/м2
20/130/400-1800 132.70лв/м2 103.70лв/м2 101.65лв/м2 75.00лв/м2
20/140/300-1900 136.10лв/м2 106.90лв/м2 104.25лв/м2 77.65лв/м2
20/150/300-1900 138.90лв/м2 112.50лв/м2 109.20лв/м2 80.25лв/м2

   ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ДДС!