Нашите съвети

ЦЕНИ

МНОГОСЛОЙНО ДЪБОВО ДЮШЕМЕ

КАЧЕСТВО Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм) Ширина(мм)
100/120 140/160 180/200 220 240
Extra 16 (4) 110.40лв. 120,00лв. 126,00лв. 130,80лв. 138,00лв.
Extra 20 (5) 115.20лв.  126,00лв. 130.80лв. 138,00лв. 142.80лв.
Extra 21 (6)  118,80лв. 129,60лв. 135,60лв. 142,80лв.   150,00лв.
Rustic 16 (4) 87,60лв. 90,00лв. 93,60лв.   98,40лв.  104.40лв.
Rustic 20 (5) 94,80лв. 97,20лв.  100,80лв. 105,60лв. 111,60лв.
Rustic 21 (6) 99,60лв. 102,00лв. 105,60лв. 110,40лв. 116.40лв.

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС!ДЪЛЖИНА НА ДЮШЕМЕТО В мм.

-700-1000,1200,1500,1800,2000,2200,2450мм

МНОГОСЛОЙНО СТРУКТУРИРАНО ФАБРИЧНО ОМАСЛЕНО ДЮШЕМЕ

1500/180/15мм 90лв/м2

ЦЕНИТЕ СА С ДДС!ЦВЕТОВЕ:АЛЯСКА,БАЙКАЛ,САВАНА,СИНАЙ,РОДОПИ,ЕТНА

КЛАСИЧЕСКИ ПАРКЕТ  ДЪБ

РАЗМЕР мм Prime I Natural II Rustic III Extra Rustic IV
20/40/200/250 65.89лв/м2 54.80лв/м2 48.95лв/м2 41.30лв/м2
20/40/300/350 65.89лв/м2 54.80лв/м2 48.95лв/м2 41.30лв/м2
20/50/200/250 65.89лв/м2 54.80лв/м2 48.95лв/м2 41.30лв/м2
20/50/300 68.10лв/м2 58.10лв/м2 51.15лв/м2 43.60лв/м2
20/60/230 68.10лв/м2 58.10лв/м2 51.15лв/м2 43.60лв/м2
20/50/350 70.30лв/м2 59.20лв/м2 53.35лв/м2 45.90лв/м2
20/60/280 70.30лв/м2 59.20лв/м2 53.35лв/м2 45.90лв/м2
20/70/230 70.30лв/м2 59.20лв/м2 53.35лв/м2 45.90лв/м2
20/60/350 73.60лв/м2 62.50лв/м2 56.65лв/м2 49.35лв/м2
20/70/280 73.60лв/м2 62.50лв/м2 56.65лв/м2 49.35лв/м2
20/70/350 76.90лв/м2 65.90лвм2 59.95лв/м2 52.80лв/м2

Размер мм Prime I Natural II Rustik III Extra rustic IV
20/70/400-1200 85.89лв/м2 67.09лв/м2 61.77лв/м2 56.40лв/м2
20/80/300-1500 91.30лв/м2 71.80лв/м2 67.54лв/м2 57.85лв/м2
20/90/300-1500 96.75лв/м2 76,50лв/м2 73.15лв/м2 59.11лв/м2
20/100/300-1500 104,74лв/м2 80.58лв/м2 76.62лв/м2 60.26лв/м2
20/110/300-1500 110,80лв/м2 86.50лв/м2 80.58лв/м2 61.75лв/м2
20/120/400-1800 112.04лв/м2 87.64лв/м2 85.47лв/м2 63.25лв/м2
20/130/400-1800 119.55лв/м2 92.55лв/м2 89.16лв/м2 64.63лв/м2
20/140/300-1900 122.60лв/м2 95.45лв/м2 91.41лв/м2 66.93лв/м2
20/150/300-1900 125.16лв/м2 100.42лв/м2 95.76лв/м2 69.11лв/м2

   ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ДДС!