Нашите съвети

услуги

ПОЛАГАНЕ НА ПАРКЕТ

Паркетът се транспортира в закрити и сухи мпс. При товарене, транспортиране и разтоварване , паркетните дъски трябва да се предпазват от намокряне, замрърсяване и механични повреди. Съхраняват се в затворени и сухи помещения с температура на въздуха м/у 15 и 25 % С и относителна влажност на въздуха 40 – 60 %. При закупуване оставете 2 седмици паркетът в помещението, в което ще се полага.

Основата, върху която паркетът ще се полага трябва да бъде достатъчно твърда и да не образува прах, трябва да бъде гладка и да няма пукнатини. Преди полагането паркета тя трябва да се почисти. Влажността на основата не трябва да надвишава 40 – 60% измерена в дълбочина. Основните причини, които водят до отлепване и надигане на паркета са слаба и некачествена основа, прекалено влажна основа и висока относителна влажност в помещението.при полагане на тръби за парно и др. В пода трябва да бъдат очертани трасетата.

Преди полагането на паркета трябва да се проверят дограмата и водните инсталации, като се отстранят евентуалните течове. Всички мокри процеси/ полагане на теракот, шпакловка, латекс и др./трябва да бъдат завършени. Възможно е след монтажа на паркета да се положи само последна ръка латекс на стените.

По време на монтажа темперетурата в помещението не трябва да е по ниска от 15° С. Влажността на въздуха трябва да е в рамките на 40-60 %.

Препоръчваме монтаж на паркета с лепене към пода, като за целта се използват специални лепила на водна основа, полиуретанови двукомпонентни и спиртни монокомпонентни лепила. При използване на водни лепила, времето на изчакване преди циклене е по голямо 5-7 дни до нормализиране на влажността на паркетините. /9+_ 2%/.

Цикленето и шлайфането след фугиране да се извършва със специални безпрашни машини и подходяща шкурка от по едра до фина. След последното шлайфане преди лакиране паркетът трябва да се почисти от останалата прах.

След нанасяне на последна ръка лак е желателно 24 ч. помещението да остане затворено, а въвеждането в експлоатация да стане след 72 часа. При някои лакове е необходимо междинно шлайфане на лака. Паркетите след техния монтаж имат безупречно поведение м/у 18 и 22 С и относителна влажност на въздуха 50-55%. Негативно влияние може да окаже рязката промяна на темперетурата.

При подръжка на паркета трябва да се обърне внимание на своевременното премахване на дребни частици /песачинки, стъкла, камъчета/ които нараняват лаковото покритие. Препоръчва се това да става редовно с прахосмукачка, след което почистете влажна кърпа и специален препарат за паркет. Не допускайте разливане на течности върху паркета, а ако това се случи веднага попийте с кърпа.

Поставете изтривалка пред вратата напомещението, за да намалите до минимум риска от внасяне на пясъчинки и вода, които в комбинация са унищожителни за паркета.